About Us

Palm Landscape là công ty thiết kế cảnh quan và quy hoạch đô thị hoạt động ở cấp độ quốc tế. Thành lập năm 2006, đến nay chúng tôi đã hoàn thành trên 200 dự án và tự hào là đối tác tin cậy của nhiều chủ đầu tư lớn về phát triển bất động sản trong 12 năm qua. Chúng tôi làm việc để tích hợp các chu trình và hệ thống vào môi trường tự nhiên trên tất cả các quy mô, từ công viên đô thị đến các kế hoạch sinh thái của khu vực.

Chúng tôi tin rằng kiến trúc cảnh quan có thể cho phép thay đổi tích cực trong cộng đồng thông qua việc tạo ra một môi trường sống bền vững, nơi mọi người có thể hòa nhập hoàn toàn với thiên nhiên. Chúng tôi luôn nghiên cứu tất cả các khía cạnh của các dự án một cách cẩn thận như đa dạng hệ sinh thái, truyền thống văn hóa, con người và lịch sử xã hội, với mục tiêu cuối cùng là kết nối mọi người với môi trường trực tiếp của họ và tạo ra cảnh quan năng động và thích nghi trong tương lai.

Leadership

Nguyễn Chí Thành

CEO - Architect

Nguyễn Thúy

CDO - Architect

Lê Huệ

CCO - Chief Customer Officer

Trần Công Linh

Senior Designer

Hoàng Linh Giang

Senior Designer

Lê Duy Trường

Senior Landscape Architect

Phạm Thái Anh

Senior Landscape Architect

Ngô Thúy

Sale Manager

Tăng Ngân

Marketing Manager

Certificates

HỘI ĐỒNG MÔI TRƯỜNG SINGAPORE

Chứng nhận do Hội đồng môi trường Singapore (SEC) cấp, sự chứng nhận của SEC một tổ chức nổi tiếng toàn cầu là sự ghi nhận sản phẩm chất lượng và thân thiện với môi trường.

HỘI ĐỒNG CÔNG TRÌNH XANH SINGAPORE

Chứng nhận của SGBC giúp nâng cao nhận thức về các sản phẩm và dịch vụ xanh, SGBC hướng tới việc phát triển sản phẩm và dịch vụ trong ngành xây dựng trở nên thân thiện với môi trường hơn và tạo ra tác động tích cực đến các tòa nhà để hình thành môi trường sống của chúng ta.

HỘI ĐỒNG CÔNG TRÌNH XANH VIỆT NAM

Chứng nhận LOTUS cho phép đánh giá khách quan về cách xây dựng “xanh” và xây dựng một loạt các biện pháp xanh có thể được đưa vào thiết kế và vận hành tòa nhà. Điểm được trao cho một dự án theo đó và bao nhiêu trong số các biện pháp này đã được đáp ứng theo các tiêu chuẩn bắt buộc.

Our clients...