• Nepal Hill
  Image © PALM Landscape

  NEPAL HILL SINGAPORE - ĐIỂM ĐẾN YÊU THÍCH

  Nepal Hill trở thành điểm đến yêu thích của nhiều người khi đặt thêm bức tường xanh bên cạnh toà nhà. Kết hợp với đó là một sân cỏ trải rộng đến đường lớn, góp phần không nhỏ vào bảo vệ bầu khí quyển, tạo ra môi trường sống tốt đẹp cho mọi người.

  Sản phẩm: PlanterCell H2O-R Panel

  Kích thước: 30x1220x2220 mm

  Khối lượng: 8kg/tấm

  Độ dày Insu Board: 12 mm

Dự án tương tự