• Jewel Stage Garden
  Image © PALM Landscape

  PHỦ XANH NHÀ HÁT SÂN KHẤU JEWEL

  Cùng hướng đến nhiệm vụ phủ xanh Singapore, nhà hát Jewel là một ví dụ điển hình. Sử dụng các loại cây thường xanh xung quanh sân khấu. Với không gian như ngọc, khách hàng đến với nhà hát, như được chìm vào tiếng nhạc nước thiên nhiên. Đây là một trong những trải nghiệm đáng trân trọng khi đến Jewel.

  Sản phẩm: PlanterCell H2O-R Panel

  Kích thước: 30x1220x2220 mm

  Khối lượng: 8kg/tấm

  Độ dày Insu Board: 12 mm

Dự án tương tự