• Goodwood Park Hotel Singapore
  Image © PALM Landscape

  TƯỜNG XANH TẠI KHÁCH SẠN GOODWOOD PARK

  Những mảng xanh được xây dựng xung quanh toà khách sạn tạo điểm nhấn tươi mới. Với sự kết hợp giữa nhiều loại cây theo thiết kế, tạo ra khung cảnh tuyệt vời cho những ai lựa chọn nghỉ tại đây.

  Sản phẩm: PlanterCell H2O-R Panel

  Kích thước: 30x1220x2220 mm

  Khối lượng: 8kg/tấm

  Độ dày Insu Board: 12 mm

Dự án tương tự