• Tháp IGG Hạ Long
  Image © PALM Landscape

  Tháp IGG Hạ Long

  Vua Louis XIV, người yêu thích văn học nghệ thuật, tự xưng là Apollo, vị thần ánh sáng và nghệ thuật. Ông tin rằng sự vĩ đại của đất nước cũng có thể được đo lường bằng những thành tựu nghệ thuật, đại diện cho vinh quang và phẩm giá của đất nước. Vua Louis XIV đã một lần nữa đưa văn hóa và nghệ thuật Pháp đạt đến tột đỉnh, từ đó hồi sinh lại nền văn minh châu Âu.

  Chủ đầu tư: IGG Hạ Long

  Địa điểm: Hạ Long, Việt Nam

  Thiết kế: Palm Landscape

  Công việc: Thiết kế ý tưởng - Thiết kế bản vẽ thi công

  Quy mô: 30 tầng

Dự án tương tự