• Văn phòng Trần Anh Group
  Image © PALM Landscape

  VĂN PHÒNG TRẦN ANH GROUP

  Văn phòng điều hành của Tran Anh group tại Vĩnh Phúc, một khu vườn mang đậm hơi thở Nhật Bản. Ở trong vườn, cây, cỏ, hoa lá, đá, nước và cá đều được coi trọng, thiếu một thứ có lẽ sẽ không còn là vườn Nhật. Thêm một vài cây Mít hiện trạng được giữ lại bởi yếu tố lịch sử, vì thời gian luôn là vấn đề tiên quyết, thời gian ở đây như được ngưng đọng, rêu phong phủ kín những lối về. 

  Chủ đầu tư: Tran Anh Group

  Vị trí: Tam Dương - Vĩnh Phúc

  Công việc: Thiết kế ý tưởng, Thiết kế thi công

  Quy mô: 800 m2

Dự án tương tự