• Nhà vườn K' Villa
  Image © PALM Landscape

  NHÀ VƯỜN K' Villa

  Project: K' VILLA

  Location: Ha noi - Viet nam

  Design: Palm Landscape

  Work: Thiết kế ý tưởng

  Area: 8.100m2

  Year: 2017

Dự án tương tự