• Lux City 01
  Image © PALM Landscape

  DỰ ÁN LUX CITY 01

  Trong vũ trụ, nước đóng vai trò cốt lõi, là cội nguồn của sự sống.

  Trong lịch sử hình thành của nhân loại, các bộ lạc cổ xưa nhất luôn đặt nền móng từ lưu vực của những con sông lớn để hình thành nền văn minh ngày nay.

  Theo quan niệm của nền văn minh Địa Trung Hải, đất nổi trên nước, nước khởi nguyên ra sông núi, hệ sinh thái và con người. Quan điểm này bắt nguồn từ các truyền thuyết của người Babylonica.

  “Nước là khởi nguồn của vạn vật” chính là cảm hứng thiết kế xuyên suốt cả dự án. Với khu trung tâm là quảng trường nước, từ đó các đường nét lan tỏa hình thành các không gian lân cận - tương ứng với các yếu tố khác của tự nhiên.
   

  Khách hàng: FLC Group

  Vị trí: FLC Quảng Bình, Việt Nam 

  Thiết kế: Palm Landscape

  Công việc: Thiết kế ý tưởng; Thiết kế chi tiết

  Quy mô: 11,2 ha

Dự án tương tự