• Quảng trường biển Nhơn Hội
  Image © PALM Landscape

  QUẢNG TRƯỜNG BIỂN NHƠN HỘI

  Không gian công cộng là những không gian quan trọng nhất trong mỗi đô thị vì đó là nơi diễn ra các hoạt động đời sống xã hội đô thị, là nơi nuôi dưỡng các tương tác giữa con người với con người và con người với thiên nhiên, là tấm gương phản ánh bức tranh văn minh đô thị.

  Quảng trường biển Nhơn Hội là dự án được Palm Landscape thiết kế cảnh quan, với mục đích tạo ra không gian công cộng giúp con người tăng thêm nhiều mối liên kết với thiên nhiên hơn.

  Khách hàng: FLC Group

  Vị trí: Nhơn Hội, Bình Định, Việt Nam 

  Thiết kế: Palm Landscape

  Công việc: Thiết kế ý tưởng

  Quy mô: 11,2 ha

Dự án tương tự