Rega Leuven | Onwerpbureau Pauwels

By
16/07/2020

Trong quá trình thay đổi một số tòa nhà thuộc đại học Louvain (KULeuven), một phần bao phủ phía trên sông Vunt đã bị sụp xuống. Trước đó, vườn và các tòa nhà của đại học được xây dựng phía trên dòng sông ngầm Vunt. Ontwerpbureau Pauwels đã được yêu cầu kiểm tra, phục hồi các thiệt hại và đưa ra giải pháp cho những gốc cây trồng bên cạnh sông. 

Rega Leuven

Trên thực tế, bộ rễ của những gốc cây cạnh sông này chính là nguồn gốc của vấn đề: Chúng có xu hướng tìm kiếm nguồn nước, đam xuyên qua bê tông xây dựng bên bờ sông, làm cho các lớp bê tông chắn bị nứt, và cuối cùng, sau nhiều năm, hệ thống kè ngầm đã bị sụp đổ hoàn toàn. 

Rega Leuven

Thay vì nghĩ cách khôi phục xây dựng các lớp phủ bị đổ, các kiến trúc sư cảnh quan đã đề xuất một phương án mới cho KULeuven, chủ sở hữu và người quản lý dòng sông: Không đậy lòng sông lại nữa mà tạo ra một sự trải nghiệm liên quan đến nước. 

Rega Leuven

Lòng sông được mở rộng ra, được hoàn thiện bằng các bức tường gạch. Trong vườn, những tấm bê tông đúc sẵn tạo thành một con đường đi từ trên xuống tới tận mặt nước. Do đó, các sinh viên có thể tận hưởng một khu vực thư giãn sâu sát mặt nước và đầy nắng. 

Rega Leuven

Một cây cầu bê tông có tay vịn, nằm sát tòa nhà, bắc qua Vunt và dẫn người đi xe đạp đến khu vực để xe có mái che, nằm rải rác trong khu vườn và nối với nhau bằng những con đường dành cho người đi bộ, người đi xe đạp bằng đá, bê tông. 

Rega Leuven

Khu vườn được hình thành như một khoảng sân rộng với nhiều loại cây đa dạng, nhiều màu sắc lá và thời gian ra hoa khác nhau. Một vài chậu cây treo tô điểm cho các bức tường. 

Rega Leuven

Những khu vực trũng giữa cao nguyên giống như thung lũng, là nơi dự trữ nước mưa trong khu vực này. 

Rega Leuven | Onwerpbureau Pauwels

 

Tin liên quan